Onderdeel van Sagro Company

Bedrijfsafval

Recycling van bedrijfsafval wordt groene energie.

Het restafval dat niet kan worden hergebruikt of gerecycled, zoals vuilniszakken afkomstig uit kantines of kantoren, gaan naar afvalenergiecentrales. Hier ondergaat het een verbrandingsproces. De overgebleven asresten, ook wel bodemassen genoemd, gaan naar een eindverwerker om te worden bewerkt tot circulaire bouwstof. 

Contact

Meer weten over recycling van bedrijfsafval?

Innovarec

Chantal Hamelink – de Block