Onderdeel van Sagro Company

Extractieve reiniging

Reinigen met onze extractieve grondreinigingsinstallatie.

Onze reinigingsinstallatie is gelegen op het terrein aan de Axelse Vlakte te Westdorpe. Door onze ruime vergunning is het mogelijk om vervuilde baggerspecie uit bouw- en sloopafval, zeefzand, riolen, kolken, gemalen, slib, veegvuil, zand van rioolzuiveringsinstallaties en ballast te accepteren.

 

Dankzij de verwerking van deze grote diversiteit aan afvalstromen en de jarenlange ervaring op milieutechnisch gebied wordt de schone factie, na certificering, weer ingezet als herbruikbare grondstof.

DCIM100MEDIADJI_0031.JPG
vlag
DCIM100MEDIADJI_0011.JPG
DCIM100MEDIADJI_0031.JPG

Procesbeschrijving

De te reinigen producten worden, afhankelijk van samenstelling c.q. partijgrootte, gescheiden opgeslagen. In de voorscheidingsinstallatie wordt het product na een intensieve wassing onder hoge druk gefractioneerd. In diverse stappen wordt het product, op basis van een verschil in soortelijk gewicht, gescheiden in een zand en slibfractie.

De schone zandfractie wordt via een ontwateringsunit afgevoerd naar een afgescheiden tussenopslag om na certificering weer als categorie 1 bouwstof te kunnen worden hergebruikt.

De slibfractie wordt na toevoeging van een vlokmiddel naar de bezinker gepompt om vervolgens in de zeefbandpers tot een steekvast eindproduct te worden verwerkt en te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Voor de verwerking van het zeefzand wordt de zandfractie gescheiden van hoogcalorische fractie zoals hout, plastic, tempex etc. Deze hoogcalorische fractie kan eventueel worden afgezet als secundaire brandstof.

Contact

Meer weten over ons volledige assortiment? Of de vele mogelijkheden met beton? Dan vernemen wij het graag!

Innovarec

Chantal Hamelink – de Block