Onderdeel van Sagro Company

Keurcompost

Innovarec is een gecertificeerd producent van keurcompost die is aangesloten bij BVOR.

Onze vestiging in Terneuzen heeft een keurcomposteer inrichting waar we groenafval en invasieve exoten volgens strenge richtlijnen verwerken tot keurcompost.

 

Voor de land- en tuinbouw vormt de bodem de belangrijkste productiefactor: een gezonde, vruchtbare bodem is essentieel voor structureel hoge gewasopbrengsten. Het organische stofgehalte van de bodem is daarbij een vaak onderschatte, maar cruciale factor. Regelmatig gebruik van keurcompost houdt het organische stofgehalte op peil en heeft daarnaast andere agronomische voordelen.

 

Door strenge producteisen is het gegarandeerd vrij van onkruidzaden, pathogenen en bodemvreemde bestanddelen. Het stikstof- en fosfaatgehalte in keurcompost is laag en bovendien voor respectievelijk 90% en 50% vrijgesteld. Dit maakt het gebruik van keurcompost naast dierlijke mest of kunstmest extra aantrekkelijk.

INNOVAREC-keurcompost-3
INNOVAREC-japanse-duizendknoop
Hewlett-Packard
INNOVAREC-keurcompost-4

Invasieve exoten

Invasieve exoten zijn onkruiden die ter plaatse niet te bestrijden zijn, steeds terug opkomen en veel schade aanbrengen aan de infrastructuur. Invasieve exoten zijn o.a. de Japanse duizendknoop, Reuzenbereklauw, Reuzenbalsemien en de Grote Waternavel.

 

Gecontroleerde verwerking is dus van groot belang. Het verwijderen en afvoeren van het plantmateriaal is de meest kosteneffectieve en bewezen methode om de risico’s op verdere verspreiding te minimaliseren. Daarnaast is het maaisel uitermate geschikt om te verwerken tot een kwalitatieve bodemverbeteraar. 

 

Innovarec werkt met gecertificeerde systemen van kwaliteitsborging. De combinatie van hoge temperaturen, optimale vochtigheid en regelmatige omzetting zorgen voor een adequate processturing. Het proces zorgt voor hygiënisering van het composterend materiaal. Tijdens het composteerproces, dat gemiddeld 6 – 8 maanden duurt, zijn temperaturen tussen de 55 tot 70 °C aanwezig. Uit onderzoek is gebleken dat de groei van wortelstokken van bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop effectief stopt bij verhitting boven 55 °C gedurende drie dagen.

 

In Nederland is inmiddels praktijkervaring opgedaan met het verwerken van Japanse duizendknoop in composteringen. Hieruit blijkt dat de kwaliteitsborging van het composteringsproces dermate goed werkt dat afdoding van dit onkruid gegarandeerd kan worden.

Contact

Benieuwd naar meer informatie of het toepassen van keurcompost in uw project? U kunt telefonisch of per mail contact met ons opnemen.

Innovarec

Serena Lintelo