Onderdeel van Sagro Company

Duurzaam afvalmanagement

Innovarec verwerkt afvalstromen op innovatieve wijze. Hieronder vertellen we hoe!

Op diverse locaties in Zeeland verwerken wij afval in ons eigen beheer. Het meer bewust omgaan met het milieu en het tekort aan grondstoffen heeft er toe geleid, dat steeds meer materialen circulair hergebruikt moeten worden.

 

Wij verwerken onder meer bouw- en sloopafval, hout, metaal, schone en vervuilde grond, puin, papier, folie, groenafval, niet teerhoudend asfalt, dakafval, bedrijfsafval, gips, grofvuil en slib.

 

Na verwerking van de producten leveren wij zand, menggranulaat en compost aan bedrijven en particulieren.

4-innovarec-hout
INNOVAREC-afvalstromen-3
INNOVAREC-afvalstromen-2
INNOVAREC-keurcompost-5

Duurzaam afvalmanagement

Bedrijven hebben diverse afvalstromen. Effectief en efficiënt afvalbeheer staat of valt bij analyse, planning en logistiek. Alle afvalstromen dienen in onderlinge samenhang te worden gemanaged. Bovendien mag afvalbeheer de primaire bedrijfsprocessen niet hinderen.

Innovarec heeft jarenlange ervaring en kennis over talloze soorten afvalstromen. Door deze kennis en onze innovatieve ideeën kunnen wij afvalstromen efficiënt recyclen naar herbruikbare grondstoffen. Alle afvalstromen worden bij iedere inname en bij elke stortlocatie gecontroleerd volgens onze certificering, zodat wij onze klanten tijdig kunnen informeren en onze afnemers een hoge kwaliteit kunnen garanderen. Wij streven met onze sortering naar een zo hoog mogelijk percentage herbruikbaar materiaal dat we zelf verwerken of laten verwerken door derden. Hierdoor werken wij mee aan een duurzamer milieu zoals o.a. een aanzienlijke reductie in de uitstoot van CO2.

Begin met afval scheiden...

Bedrijfsafval

Bedrijfsafval

Lees verder

Betonpuin

Betonrecycling

Lees verder

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval

Lees verder

Gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval

Lees verder

Groenafval

Groenrecycling

Lees verder

Grofvuil

Grofvuil

Lees verder

Grondstromen

Grondrecycling

Lees verder

Hout

Houtrecycling

Lees verder

Metalen

Papier en karton

Papierrecycling

Lees verder

Puin

Puinrecycling

Lees verder

Contact

Wij helpen u verduurzamen, door mee te denken over het scheiden van uw afval. Zo werken we samen aan een circulaire economie!

Innovarec

Chantal Hamelink – de Block