Onderdeel van Sagro Company

Verwerkingslocaties

Zowel particulieren als bedrijven kunnen met hun afval terecht op één van onze duurzame verwerkingslocaties door Zeeland. 

Wij accepteren zowel afval van bedrijven als particulieren. U kunt met uw afval terecht op onze duurzame verwerkingslocaties door heel Zeeland. Altijd in de buurt dus! 

Zelf afval brengen (particulier)

Voor het meeste particuliere afval kunt u bij uw gemeente terecht. Bij grotere hoeveelheden of specifieke afvalstromen kan de gemeente de ontvangst weigeren. In dat geval kunt u ervoor kiezen om, tegen betaling, uw afval te storten bij Innovarec. Wij accepteren diverse afvalstromen.

Bedrijven, ook ZZP (zelf afval storten)

Neem contact met ons op om klant te worden. Na ontvangst van uw aanvraag maken wij afvalstroomnummer(s) aan en sturen we u de benodigde informatie toe. Daarna meldt u zich eenvoudig bij de weegbrug op locatie.

Autrichehavenweg 1,
Westdorpe

Afvalstromen: bouw- en sloopafval, hout (A, B en C), bedrijfsafval en divers overig afval (papier, plastic, metalen en kunststoffen).

Producten: grondbank en betonwaren.

Diensten: (zelf) storten, opslag containers en grondreiniging.

Openingstijden: ma. t/m vrij. 07:30 - 16:30 uur. Pauze: 12:30 - 13:00 uur.

Koegorsstraat 17,
Terneuzen

Afvalstromen: (beton en meng) puin, asfalt en groenafval.

Producten: zand, granulaat en keurcompost.

Diensten: containerservice.

Openingstijden: ma. t/m vrij. 07:30 - 16:30 uur. Pauze: 12:30 - 13:00 uur.

IJslandweg (Zeeuwgrond),
Nieuwdorp

Activiteiten: be- en verwerking van bouw- en afvalstoffen, tijdelijke opslag (grond), baggerspecie en certificering.

Openingstijden: ma. t/m vrij. 07:30 - 16:30 uur. Pauze: 12:30 - 13:00 uur.

IJslandweg (Sagro),
Nieuwdorp

Afvalstromen: hout (A, B en C), puin en asfalt.

Producten: Better Biomassa en granulaat.

Openingstijden: ma. t/m vrij. 07:30 - 16:30 uur. Pauze: 12:30 - 13:00 uur.

Deltastraat 47,
Zierikzee

Afvalstromen: hout, groen en puin.

Producten: grind, zand en compost.

Diensten: weegbrug, containerservice en (zelf) storten.

Openingstijden: ma. t/m vrij. 07:30 - 16:30 uur. Pauze: 12:30 - 13:00 uur.

Heinkenszandseweg 22,
's-Heerenhoek

Producten: grind, zand en hout.

Diensten: containerservice en Big Bag service.

Openingstijden: ma. t/m vrij. 07:30 - 17:30 uur.
Za. 08:00 - 12:00 uur.

Contact

Meer weten over de mogelijkheden op onze stortlocaties? Dan vernemen wij het graag!

Innovarec

Marcel Hoogendijk