Onderdeel van Sagro Company

Afvalstromen

Innovarec verwerkt materiaalstromen op innovatieve wijze. Hieronder vertellen we hoe!

Op diverse locaties in Zeeland verwerken wij afval in ons eigen beheer. Het meer bewust omgaan met het milieu en het tekort aan grondstoffen heeft er toe geleid, dat steeds meer materialen circulair hergebruikt moeten worden.

 

Wij verwerken onder meer bouw- en sloopafval, hout, metaal, schone en vervuilde grond, puin, papier, folie, groenafval, niet teerhoudend asfalt, dakafval, bedrijfsafval, gips, grofvuil en slib.

 

Na verwerking van de producten leveren wij zand, menggranulaat en compost aan bedrijven en particulieren.

Onze afvalstromen

Bedrijfsafval

Bedrijfsafval

Lees verder

Betonpuin

Betonrecycling

Lees verder

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval

Lees verder

Gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval

Lees verder

Groenafval

Groenrecycling

Lees verder

Grofvuil

Grofvuil

Lees verder

Grondstromen

Grondrecycling

Lees verder

Hout

Houtrecycling

Lees verder

Metalen

Papier en karton

Papierrecycling

Lees verder

Puin

Puinrecycling

Lees verder

Contact

Wij helpen u verduurzamen, door mee te denken over het scheiden van uw afval. Zo werken we samen aan een circulaire economie!

Innovarec

Chantal Hamelink – de Block