Onderdeel van Sagro Company

Materiaalstromen

Innovarec verwerkt materiaalstromen op innovatieve wijze. Hieronder vertellen we hoe!

Op diverse locaties in Zeeland verwerken wij afval in ons eigen beheer met het doel het te kunnen hergebruiken. Wij verwerken onder meer bouw- en sloopafval, hout, metaal, schone en vervuilde grond, puin, papier, folie, groenafval, niet teerhoudend asfalt, dakafval, bedrijfsafval, gips, grofvuil en slib. Na verwerking van de producten leveren wij zand, menggranulaat en compost. Onze diensten verlenen wij aan bedrijven en particulieren.

 

Bedrijven hebben diverse afvalstromen. Effectief en efficiënt afvalbeheer staat of valt bij analyse, planning en logistiek. Alle afvalstromen dienen in onderlinge samenhang te worden gemanaged. Bovendien mag afvalbeheer de primaire bedrijfsprocessen niet hinderen.

4-innovarec-hout
INNOVAREC-afvalstromen-3
INNOVAREC-afvalstromen-2
INNOVAREC-keurcompost-5

Innovarec heeft jarenlange ervaring en kennis over talloze soorten afvalstromen. Door deze kennis en onze innovatieve ideeën kunnen wij afvalstromen efficiënt recyclen naar herbruikbare grondstoffen. Alle afvalstromen worden bij iedere inname en bij elke stortlocatie gecontroleerd volgens onze certificering, zodat wij onze klanten tijdig kunnen informeren en onze afnemers een hoge kwaliteit kunnen garanderen. Wij streven met onze sortering naar een zo hoog mogelijk percentage herbruikbaar materiaal dat we zelf verwerken of laten verwerken door derden. Hierdoor werken wij mee aan een duurzamer milieu zoals o.a. een aanzienlijke reductie in de uitstoot van CO2.

Bouw- en sloopafval

Een kwart van het afval in Nederland wordt geproduceerd door de bouwsector. Innovarec sorteert het uit om er nieuwe grondstoffen van te maken voor verschillende eindverwerkers of voor andere hoogwaardige toepassingen. Een voorbeeld van onze activiteiten omvat het transformeren van puin tot fundamentmateriaal dat ingezet wordt in de wegenbouw.

Houtafval

Hout dat bij ons binnenkomt, bijvoorbeeld uit sloopprojecten, wordt onderverdeeld in drie kwaliteiten (A-hout, B-hout en C-hout). Hoe hoger de houtkwaliteit, hoe hoger de kwaliteit van de terug te winnen grondstof. 

 

Goed balkhout geschikt voor dirct herbeuik wordt verkocht. Hout met laagwaardige kwaliteit wordt ingezet als biobrandstof voor het opwekken van duurzame energie in bio energiecentrales.

Papier en karton

Papier en karton lenen zich uitstekend voor recycling. Uit kranten, tijdschriften, folders en kartonnen verpakkingen kan zonder problemen nieuw papier en karton worden geproduceerd.

Bedrijfsafval

Ieder bedrijf produceert afval. Innovarec zamelt dit niet alleen in bij winkels of kantoren maar ook bij de industrie. Ongeacht de hoeveelheid of het type afval, streven we ernaar om het optimaal te scheiden. De afzonderlijke afvalstromen die we sorteren, worden vervolgens verwerkt tot hoogwaardige nieuwe grondstoffen of producten.

Gevaarlijk afval

Innovarec biedt passende inzamelmiddelen voor alle soorten gevaarlijke afvalstromen zoals lood, kwik of chroom. Onze kennis stelt ons in staat om exact te bepalen hoe verschillende gevaarlijke afvalsoorten op de juiste manier moeten worden ingezameld. Wij staan klaar om u te assisteren bij het op verantwoorde en veilige wijze afvoeren van dit afval. Het correct scheiden van gevaarlijke afvalstoffen is essentieel vanwege de veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

Puin

Het meer bewust omgaan met het milieu en het tekort aan grondstoffen heeft er toe geleid, dat steeds meer materialen hergebruikt worden. Wij beschikken over een uiterst moderne mobiele puinbreekinstallatie die ingezet wordt voor het breken, zeven en scheiden van beton- en metselpuin in diverse gradaties. Onze mobiele brekers stellen ons in staat na het verwerken van het puin een hoogwaardig product te bieden.

Contact

Wij helpen u verduurzamen, door mee te denken over het scheiden van uw afval. Zo werken we samen aan een circulaire economie!

Innovarec

Chef afvalstromen