Onderdeel van Sagro Company

Expertises

Waar wij goed in zijn!

Materiaalstromen

Innovarec verwerkt materiaalstromen op innovatieve wijze. Wij verwerken onder meer bouw- en sloopafval, hout, metaal, schone en vervuilde grond, puin, papier, folie, groenafval, niet teerhoudend asfalt, dakafval, bedrijfsafval, gips, grofvuil en slib.

Betonwaren

In onze betoncentrale worden betonwaren geproduceerd van betongranulaat afkomstig uit sloopwerkzaamheden. De betonwaren zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen en
eenvoudig toepasbaar in bijvoorbeeld scheidingswanden.

Containerservice

Innovarec biedt op containerservicezeeland.nl een breed assortiment aan afval-, rol- en opslagcontainers. Online besteld u snel en eenvoudig de gewenste container(s) geschikt voor diverse afvalstromen en projecten. Dit kan voor zowel bedrijven als particulieren.

Extractieve reiniging

Onze reinigingsinstallatie is gelegen op het terrein aan de Axelse Vlakte te Westdorpe. Door onze ruime vergunning is het mogelijk om vervuilde baggerspecie uit bouw- en sloopafval, zeefzand, riolen, kolken, gemalen, slib, veegvuil, zand van rioolzuiveringsinstallaties en ballast te accepteren.

Keurcompost

Groenafval uit de regio wordt ingezameld en verwerkt, volgens strenge richtlijnen, tot keurcompost. Dankzij deze strenge richtlijnen en productie-eisen kunnen ook invasieve exoten verwerkt worden tot keurcompost.

Grondbank

Onze grondbank richt zich op het bieden van zowel milieuhygiënische als bedrijfsefficiënte oplossingen voor de tijdelijke opslag, be- en verwerking van bouw- en afvalstoffen, waaronder baggerspecie en grond.