Onderdeel van Sagro Company

Betonrecycling

Wij zetten grote stappen als producent en leverancier van circulaire betonpuin.

Nog bewuster omgaan met het milieu en het tekort aan grondstoffen heeft ons geleid naar de aparte inname en verwerking van betonpuin. De gebroken betonpuin, of betongranulaat, wordt ingezet als grondstof bij onze betoncentrale waar diverse betonelementen worden geproduceerd van 100% beton = 100% circulair. Wij voldoen hiermee aan het Betonakkoord dat in 2018 is afgesloten.

100% beton = 100% circulair

Contact

Meer weten over betonrecycling?

Innovarec

Chantal Hamelink – de Block