Onderdeel van Sagro Company

Gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval bevat materialen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en milieu. Kies voor zekerheid door gevaarlijk afval veilig te verzamelen, afvoeren en verwerken.

Innovarec biedt passende inzamelmiddelen voor alle soorten klein chemisch afval zoals verfresten, spuitbussen, verlichting, oliehoudend afval, afvalwater en jerrycans met restmateriaal. Onze kennis stelt ons in staat om exact te bepalen hoe verschillende gevaarlijke afvalsoorten op de juiste manier moeten worden ingezameld. Wij staan klaar om u te assisteren bij het op verantwoorde en veilige wijze afvoeren van dit afval. Het correct scheiden van gevaarlijke afvalstoffen is essentieel vanwege de veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

Contact

Meer weten over gevaarlijk afval?

Innovarec

Chantal Hamelink – de Block