Onderdeel van Sagro Company

Grofvuil

Het recyclen van grofvuil is belangrijk vanwege de positieve impact op het milieu.

Onder grofvuil verstaan we losse inboedel zoals kasten, stoelen en matrassen. Na sortering volgen deze materiaalstromen dezelfde weg als andere uitgesorteerde materialen.

Contact

Meer weten over recycling van grofvuil?

Innovarec

Chantal Hamelink – de Block