Onderdeel van Sagro Company

Grondrecycling

Innovarec neemt de klassen Schoon, Wonen, Industrie en Niet toepasbare grond in.

Grond bestaat uit verschillende klassen, variërend van schoon tot niet reinigbaar. Innovarec neemt grond in de klassen Schoon, Wonen, Industrie en Niet toepasbare grond in.

 

Bij de Grondbank wordt grond per klasse ingenomen en geclusterd. Na biologische reiniging, ook wel bekend als Landfarming, wordt de grond na een uitgebreid onderzoek toegepast in diverse (eigen) projecten. Bovendien zijn er speciale depots ingericht voor de opslag van vloeibaar slib, afkomstig uit bijvoorbeeld sluizen. Dit slib wordt opnieuw geclusterd en na benodigd onderzoek opnieuw toegepast in een project.

 

Niet toepasbare/Te reinigen grond, veegvuil en RKG slib ondergaan extractieve reiniging. Extractieve grondreiniging is een fysisch-chemisch proces waarbij verontreinigingen uit de grond worden verwijderd door deze te concentreren in een slibfractie. Het proces is gebaseerd op scheiding op deeltjesgrootte en/of dichtheid, met aanvullende scheiding op basis van magnetische eigenschappen of oppervlakte-eigenschappen. Deze methode is geschikt voor het reinigen van zanderige minerale afvalstoffen die verontreinigd zijn met minerale oliën, zware metalen, asbest, PAK, chloorkoolwaterstoffen, of combinaties daarvan. Deze gereinigde materialen worden hergebruikt en opnieuw toegepast. Puin wordt granulaat, en zand wordt als categorie 1 bouwstof gebruikt in diverse projecten.

Contact

Meer weten over de recycling van grondstromen?

Innovarec

Chantal Hamelink – de Block