Onderdeel van Sagro Company

Papierrecycling

Papier en karton lenen zich uitstekend voor recycling.

Jaarlijks gebruiken we in Nederland zo’n 255 kilo papier en karton per persoon. Ongeveer 75% wordt ingezameld en gerecycled. Alle soorten papier en karton worden opgeslagen bij Innovarec en vervolgens afgevoerd naar een eindverwerker.

Papier en karton lenen zich uitstekend voor recycling. Uit kranten, tijdschriften, folders en kartonnen verpakkingen kan zonder problemen nieuw papier en karton worden geproduceerd.

Het kan zelfs meerdere keren gerecycled worden tot nieuw product. Door het scheiden hiervan verkleinen we de afvalberg en reduceren we het gebruik van nieuw bomenhout.

Contact

Meer weten over papier- en kartonrecycling?

Innovarec

Chantal Hamelink – de Block